Årbøgerne fra Historisk Samfund kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer. Priser er incl. moms, men uden forsendelse. Send e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisk Samfund

I årene omkring 1900 blev der rundt om i landet stiftet historiske foreninger.


Efter et forgæves forsøg i 1906 stiftedes i 1915 "Historisk Samfund for Hjørring Amt." Den fik straks 400 medlemmer.


Historisk Samfunds har foranstaltet opstillet mindesten over de begivenheder og personer der har sat sig store fodspor i vores landsdel


I 1970 blev navnet ændret til "Historisk Samfund for Vendsyssel".
Foreningen har nu ca. 3000 medlememr.


Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og nære interessen for landsdelens historie og folkeminder.


I hvert sogn findes en eller flere sognerepræsentanter, der opkræver kontingent, uddeler årbøger og i det hele taget holder kontakt mellem medlemmer og forening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Historisk Samfund for Vendsyssel har til formål at udbrede kendskabet til Vendelboernes historie - men hvad er det egentligt medlemmerne får?
Samfundets flagskib er Vendsyssel Årbog med artikler om alle sider af Vendsyssels historie fra oldtid til nutid.
Optakten til årets generalforsamling er altid en udflugt, med indblik i en del af landsdelenes historie, hvor de historiske steder bliver præsenteret af kyndige guider. Hvert andet år er der en længere udflugt til områder der har eller har haft indflydelse på Danmarks historie.