Vendsyssels Aarbog 2013 er på gaden
Fra Buttes Isbar til Skolen i Try

Én af årbogens hovedartikler leveres af formanden for Historisk Samfund for Vendsyssel, Anna Kathrine Nielsen, der fra 1979-2011 var leder af Try Museum. Hun fortæller den spændende historie om Skolen i Try gennem 140 år, og om de mange pædagogiske aktiviteter, der har udfoldet sig på stedet. Artiklen er - som de øvrige i årbogen - særdeles vel illustreret.
Peter Ussing er en garvet bidragyder gennem mange år til Vendsyssel Årbog. Denne gang har han koncentreret sig om sogenbiblioteket i Løkken suppleret med oplysninger om bestræbelserne for at stille litteratur til rådighed også for borgerne i Vittrup og Børglum.
Per Fruensgaard fra Taars har samlet en håndfuld lune Vendelbohistorier, og Lars Kjærgaard fortæller om Bjørnstjerne Bjørnsons foredrag i Hjørring 1887 i relation til forfatterens oldefar Chr. Ledet.

Medicinhistorikeren Ib Søgaard er stærkt optaget af kunstnerkredsen i Skagen, og har flere gange beskæftiget sig med deres forskellige gebrækkeligheder. Nu har han med sædvanlig ihærdighed kastet sig over Vibe Krøyers skæbne, og bringer også denne gang helt nyt materiale på banen.
Advokat Per Nielsen fortæller om Bryggeren fra Vrensted, og arkivar Lars Schreiber Pedersen er på banen med en besk historie om en mand fra Frederikshavn, der blev vagtmand for tyskerne under besættelsen.
Overkirurg ved sygehuset i Hjørring fra 1968 til 1995, Hans Jørgen Møller, beretter om sygehuse og sundhedsforhold i Vendsyssel omkring år 1900.
Redaktøren af Vendsyssel Årbog, Hans Nielsen, har også fået presset sig ind i forfatterrækken i anledning af 600 års-købstadsjubilæet i Skagen, og Ole Andersen fortæller den spøjse historie om Buttes Isbar
i Brinck Seidelins Gade i Hjørring i slutningen af 50'erne og starten af 60'erne.
Årbogen slutter som sædvanlig med en broget kavalkade over de mange aktiviteter i arkiver og på museer i Vendsyssel.
Der er altså masser af solidt læsestof til de lange, mørke vinteraftener for lokalhistorisk interesserede i Vendsyssel og omegn - og dem er der heldigvis rigtig mange af

 

Generalforsamling, klosterkirke og vikingeborg

Søndag den 10. august 2014 klokken 13 begynder Historisk Samfunds generalforsamling. I år er begivenheden henlagt til Mariager. Det er der ganske god mening i, idet vi så kan slutte ringen til høstens tur til den store Birgittakirke i Vadstena.

Vi mødes ved kirken, Klosterstien 12, 9550 Mariager. Efter en rundvisning i Klosterkirken er der eftermiddagskaffe og generalforsamling på restaurant Fyrkat Mølle, Fyrkatvej 45, 9500 Hobro klokken 14.30. Vi afslutter udflugten på på Vikingeborgen Fyrkat, hvor også den medbragte makurv tømmes.

Årbog nummer 100 er på gaden

Historisk Samfund for Vendsyssel udgiver torsdag den 13. november årbog nr. 100.

Årbogen indeholder som sædvanligt en munter blanding af topografiske og personalhistoriske artikler skrevet af folk med indgående kendskab til Vendsyssel. Man kan læse om husmandsbruget "Vestermarken", om Hundelev og Elling. Der er artikler om DNSAP i Frederikshavn under besættelsen og om driften af Pajhede Skov. Man kommer også til søs i en spraglet beretning om en fiskerfamilie fra Frederikshavn i perioden 1872-1940, og vi møder en lapskomager fra Vendsyssel. Krigen mod tyskerne i 1864 trak også spor op i Vendsyssel - læs om det i Vendsyssel Årbog, hvor man ligeledes kan få historien om huset på Nørre Allé 7 i Hjørring og om skolen i Hals. Sluttelig fortæller formanden for Historisk Samfund for Vendsyssel, Anna Kathrine Nielsen om de mange aktiviteter, man har været ansvarlig for gennem 100 spændende år. (læs videre her)

  Historisk Samfund for Vendsyssel har til formål at udbrede kendskabet til Vendelboernes historie - men hvad er det egentligt medlemmerne får?
Samfundets flagskib er Vendsyssel Årbog med artikler om alle sider af Vendsyssels historie fra oldtid til nutid.
Optakten til årets generalforsamling er altid en udflugt, med indblik i en del af landsdelenes historie, hvor de historiske steder bliver præsenteret af kyndige guider. Hvert andet år er der en længere udflugt til områder der har eller har haft indflydelse på Danmarks historie.