Om udvandring, rakkerliv og mejeribrug
Vendsyssel Årbog 2015 er på gaden fra mandag den 16. november

Så er der sikret læsestof i lange baner til de mange, der interesserer sig for Vendsyssel og Vendsyssels historie. Historisk Samfund for Vendsyssel udgiver mandag den 16. november årbog nr. 101. I tolv artikler, der spænder fra skudehandelen i Løkken til fortællingen om Skovbo herred i Østvendsyssel, kommer man vidt omkring i landsdelens dybt fascinerende historie. Man kan læse om strandinger i Tversted og mejeridrift i Skagen-området, om skoleskibet “København”s forlis i 1928, om greven på Voergaard og værnemageren Georg Munk Madsen fra Frederikshavn, om Pajhede skov, om folk og fæ i Brændskov og om de allerførste pionerer, der udvandrede til Amerika fra Vendsyssel før midten af 1800-tallet samt om den tragiske træfning på Lendumvej lige før befrielsen. Hvis man interesserer sig blot en lille smule for Vendsyssel – så kan man blive voldsomt beriget ved at læse Vendsyssel Årbog 2015. Sammen med årbogen får man denne gang også et register til samtlige artikler i Vendsyssel Årbog fra 1915 til 2015. Registeret er på 112 sider og særdeles nyttigt, hvis man vil orientere sig i den store mængde stof, som Historisk Samfund for Vendsyssel har sørget for at offentliggøre i Vendsyssel Årbog siden 1915. Vendsyssel Årbog leveres gratis til medlemmer af Historisk Samfund for Vendsyssel, og den bliver bragt til døren af samfundets sognerepræsentanter, som er kernetropperne i Historisk Samfund. Hos dem kan man også blive meldt ind i Historisk Samfund, eller det kan ske på hjemmesiden www.vendsysselshistorie.dk. Medlemskabet koster 100 kr årligt. Vendsyssel Årbog udkommer i 3.100 eksemplarer. Langt de fleste er allerede afsat til medlemmer af Historisk Samfund for Vendysssel, men ellers kan bogen købes i velassorterede vendsysselske boghandeler samt ved henvendelse til Historisk Samfund for Vendsyssel. (læs mere)

Tryk på kortet for at komme direkte til registeret

SOMMERUDFLUGT og GENERALFORSAMLING 2016

Historisk Samfunds sommerudflugt i år går til Sæbygård, Volstrup kirke og Hørby Efterskole.

Tid : 14. August kl 13. -
Mødested Volstrup Kirke kl 13.
Vel Mødt. Alle er velkomne !

Historisk Samfund for Vendsyssel - En aktiv 100 årig ! På sommerudflugt.
Traditionen tro afvikles Historisk Samfund for Vendsyssels årlige sommerudflugt den 2. søndag i august. I år besøger vi den smukke renæssanceherregård, Sæbygård og den historske Volstrup kirke. Kirken var tidligere herregårdskirke til Sæbygård og er stærkt præget heraf. Volstrup kirke bliver dagens første punkt på programmet, hvor vi mødes kl 13. Stedets præst vil fortælle os om den senromanske kirke, hvorefter turen går til Sæby- gård, hvor vi får en rundvisning i den gamle herregård, inden kaffen indtages i cafe´en, hvor også generalforsamlingen afvikles. Når dette punkt er overstået, kører vi forbi herregården Ottestrup, hvor vi gør et kort ophold ved Historisk Samfunds mindesten for godsejer og officer Vogn Vognsen. Dagen slutter på Hørby Efterskole, hvor forstander Mogens Vestergård vil fortælle om skolen og de medbragte madpakker derefter indtages.
Vi håber at se mange af vore medlemmer på dagen, men også ikke-medlemmer er velkomne.

 

 

 

 

 

 

 

CARL KLITGAARD-PRISEN
er indstiftet af Historisk Samfund i 2015 i anledning af 100-året for oprettelsen af Historisk Samfund for Vendsyssel.
Formålet med prisen er at opmuntre unge historikere til at interessere sig for lokalhistorie. Prisen er på 5.000 kr. og skal søges.
Prisen kan søges hvert år, og ansøgningsfristen er 1. juni. Modtagere af prisen skal levere en artikel om et lokalhistorisk emne fra Vendsyssel til trykning i Vendsyssel Årbog samme år, som prisen modtages.
Der anvendes intet ansøgningsskema, men i ansøgningen skal oplyses navn og bopæl, alder, uddannelse og beskæftigelse samt en oversigt over skriftlige arbejder og vedlægges den artikel, der overlades Historisk Samfund til trykning.
Ansøgningen skal sendes til Formanden for Historisk Samfund
Anna Kathrine Nielsen Tryvej 91 Try 9330 Dronninglund
E-mail: trine.n.try@gmail.com

Carl Klitgaard var "en af vore førende lokalhistorikere med stort kendskab til kildematerialet, grundighed i arbejdsprocessen og nøgternhed i bedømmelsen af fortiden", står der i Den Store Danske Encyklopædi. Carl Klitgaard blev født i 1868 i Blokhus. Han fik realeksamen og blev uddannet ved postvæsenet, hvor han endte sin karriere som postmester i Hjørring. I 1915 var han initiativtager til oprettelsen af Historisk Samfund for Hjørring Amt og var redaktør fra start til 1951 samt formand fra 1920 til sin død i 1957. Carl Klitgaard er den forfatter, der har ydet flest bidrag til årbogen, 181 indlæg, men han har skrevet mange flere artikler udenfor årbogen.
Bestyrelsen har ønsket at mindes hans indsats ved at opkalde prisen efter ham.

Tag med
Historisk Samfund til
York & Jorvik

I september 2016 drager Historisk Samfunds medlemmer i vikingernes kølvand over Nordsøen - dog ikke pr. langskib, men med fly.
Vi skal i dagene fredag den 2. - tirsdag den 6. september besøge Nordøstenglands hovedby York var hovedstad i den romerske provins Britannien. Senere blev den hovedby i det angelsaksiske kongerige Northumbria og et lærdomssæde af europæisk ry; men det blev spoleret af vikingerne, som kaldte byen Jorvik og gjorde den til hovedstad i et nordøstengelsk vikingekongedømme. Efter normannernes erobring af England i 1066 byggede Vilhelm Erobreren en af sine tvangsborge i York; byen blev sæde for den ene af Englands to ærkebisper, og rummer den største engelske domkirke. York oser af oldtids- og middelalderhistorie og Yorkshire betragtes som et af de mest 'ærkeengelske' landskaber, og adskillige populære TV-serier, senest 'Små og store synder' er derfor henlagt til Yorkshire.

Det foreløbige program ser således ud:

 

 

Turen
til
York
er
udsat
et år
til 2017

grund
af
over
svømmelse i
York

  Historisk Samfund for Vendsyssel har til formål at udbrede kendskabet til Vendelboernes historie - men hvad er det egentligt medlemmerne får?
Samfundets flagskib er Vendsyssel Årbog med artikler om alle sider af Vendsyssels historie fra oldtid til nutid.
Optakten til årets generalforsamling er altid en udflugt, med indblik i en del af landsdelenes historie, hvor de historiske steder bliver præsenteret af kyndige guider. Hvert andet år er der en længere udflugt til områder der har eller har haft indflydelse på Danmarks historie.