Fra kold krig til åndssvageforsorg

Vendsyssel Årbog 2016 er på gaden

Historisk Samfund for Vendsyssel udgav onsdag den 2. november Vendsyssel Årbog 2016. Dermed er der sikret læsestof i rå mængder til alle, som interesserer sig for kulturhistorien i Vendsyssel.
Oplaget er i år på den pæne side af 3000 eksemplarer, og de fleste bøger er allerede afsat til den store medlemsskare i Historisk Samfund.
Årbogen lægger ud med historikeren Nikolaj Hyttels beretning om den “hemmelige” pipeline, der udgik fra Frederikshavn og som skulle forsyne danske og tyske flyvepladser med brændstof i en tilspidset krisesituation.
Samtidshistorie er der også i lektor Søren Bukstis artikel om fredsbevægelsen “Hjørring for fred”, der levede kort, men intenst fra 1982 til 1990. Bjarne Simonsen skriver om naturkatastrofen i Lønstrup i 1877 og især om bestræbelserne for at hjælpe Lønstrupborgerne på fode igen økonomisk efter ulykken.
Vestvendsyssel er også repræsenteret med Hans Finks grundige gennemgang af den tidlige bebyggelseshistorie i Løkken, og Thorkild Vejen giver et portræt af langelænderen Chr. Hansen Larsen, som i årtier var hér, dér og allevegne i Skagens købstadsliv.
Arkivar Lars Schreiber Pedersen har stukket næsen i forhandlingsprotokollen for Danmarks Lærerforenings nordjyske Udrensningskommission, som i de bitre tider efter befrielsen kiggede lidt nærmere på de medlemmer af lærerstanden i Frederikshavnsområdet, der havde haft et lige lovligt venskabeligt forhold til værnemagten.
Vi kommer tilbage til slutningen af 1700-tallet i Jørgen Mührmann-Lunds dramatiske beretning om Natmandskomplottet og den efterfølgende retssag, hvor et broget persongalleri stilles for dommeren. Vi er nede i bunden af samfundet, og der bliver vi i Jane Buus Sørensens historie om den ulyksalige ildebrand i Hammer Bakker i 1897.
Lægen Christian Hau deltog i 1964 i de arkæologiske udgravninger på Sct. Jørgensbjerg, hvor slaget i 1441 stod mellem Christoffer af Bayern og de nordjyske bønder. Han har siden studeret slaget intenst og fortæller her historien.
Yderligere artikler bringer læseren til Hirsholmene og tæt på åndssvageforsorgen. Der er altså rigeligt at gå i gang med i årbogen, der denne gang strækker sig over 210 sider.


Årbogen er gratis for medlemmer af Historisk Samfund og medlemskabet koster 100 kr – så man får virkelig noget for pengene.

 

 

 

 

 

 

 

CARL KLITGAARD-PRISEN
er indstiftet af Historisk Samfund i 2015 i anledning af 100-året for oprettelsen af Historisk Samfund for Vendsyssel.
Formålet med prisen er at opmuntre unge historikere til at interessere sig for lokalhistorie. Prisen er på 5.000 kr. og skal søges.
Prisen kan søges hvert år, og ansøgningsfristen er 1. juni. Modtagere af prisen skal levere en artikel om et lokalhistorisk emne fra Vendsyssel til trykning i Vendsyssel Årbog samme år, som prisen modtages.
Der anvendes intet ansøgningsskema, men i ansøgningen skal oplyses navn og bopæl, alder, uddannelse og beskæftigelse samt en oversigt over skriftlige arbejder og vedlægges den artikel, der overlades Historisk Samfund til trykning.
Ansøgningen skal sendes til Formanden for Historisk Samfund
Anna Kathrine Nielsen Tryvej 91 Try 9330 Dronninglund
E-mail: trine.n.try@gmail.com

Carl Klitgaard var "en af vore førende lokalhistorikere med stort kendskab til kildematerialet, grundighed i arbejdsprocessen og nøgternhed i bedømmelsen af fortiden", står der i Den Store Danske Encyklopædi. Carl Klitgaard blev født i 1868 i Blokhus. Han fik realeksamen og blev uddannet ved postvæsenet, hvor han endte sin karriere som postmester i Hjørring. I 1915 var han initiativtager til oprettelsen af Historisk Samfund for Hjørring Amt og var redaktør fra start til 1951 samt formand fra 1920 til sin død i 1957. Carl Klitgaard er den forfatter, der har ydet flest bidrag til årbogen, 181 indlæg, men han har skrevet mange flere artikler udenfor årbogen.
Bestyrelsen har ønsket at mindes hans indsats ved at opkalde prisen efter ham.

Tag med
Historisk Samfund til
i vikingernes kølvand

I september 2017 drager Historisk Samfunds medlemmer i vikingernes kølvand over Nordsøen - dog ikke pr. langskib, men med fly.
Vi skal i dagene lørdag den 2. - onsdag den 6. september besøge Nordøstenglands hovedby York var hovedstad i den romerske provins Britannien. Senere blev den hovedby i det angelsaksiske kongerige Northumbria og et lærdomssæde af europæisk ry; men det blev spoleret af vikingerne, som kaldte byen Jorvik og gjorde den til hovedstad i et nordøstengelsk vikingekongedømme. Efter normannernes erobring af England i 1066 byggede Vilhelm Erobreren en af sine tvangsborge i York; byen blev sæde for den ene af Englands to ærkebisper, og rummer den største engelske domkirke. York oser af oldtids- og middelalderhistorie og Yorkshire betragtes som et af de mest 'ærkeengelske' landskaber, og adskillige populære TV-serier, senest 'Små og store synder' er derfor henlagt til Yorkshire.

Det foreløbige program ser således ud:

 

  Historisk Samfund for Vendsyssel har til formål at udbrede kendskabet til Vendelboernes historie - men hvad er det egentligt medlemmerne får?
Samfundets flagskib er Vendsyssel Årbog med artikler om alle sider af Vendsyssels historie fra oldtid til nutid.
Optakten til årets generalforsamling er altid en udflugt, med indblik i en del af landsdelenes historie, hvor de historiske steder bliver præsenteret af kyndige guider. Hvert andet år er der en længere udflugt til områder der har eller har haft indflydelse på Danmarks historie.